ADVANCE Survey – Pressemeddelelse

ADVANCE Survey – Pressemeddelelse

Ny analysemetode opgør virksomhedernes miljøarbejde i penge

For første gang kan man nu opgøre det økonomiske afkast af virksomheders forvaltning af deres miljøressourcer. Det viser et EU-sponsoreret studie af 65 europæiske virksomheder, som præsenteres i Frankfurt i dag. En af resultaterne er, at Novo Nordisk står bedst rustet til fremtidens miljøkrav.

Undersøgelsen indgår i det såkaldte Advance-projekt. Det finansieres af EU’s miljøprogram Life, og har til formål at udvikle metoder til måling af europæiske virksomheders miljøpræstation, som kan integreres på finansmarkederne.

– Ved at anvende samme tænkning som investorer og virksomhedsledere når det gælder økonomiske ressourcer, vil vi tage miljøstatistikkerne ud af deres grønne niche og gøre dem til en del af mainstream på finansmarkederne, siger Martin Persson, analytiker ved GES Investment Services, som har bidraget med data om nordiske virksomheder til projektet.

Undersøgelsen er foretaget af forskere ved University of St Andrews i Skotland og det uafhængige institut IZT i Berlin. De har anvendt en helt ny analysemetode, Sustainable Value, som adskiller sig markant fra tidligere metoder.

– Traditionelle studier fokuserer som oftest på miljøomkostningerne ved f.eks. at udslippe et ton kuldioxid. Sustainable Value måler hvilken økonomisk værdi virksomheden får tilbage ved at generere det pågældende udslip, forklarer Martin Persson.

Kernen i analysemetoden er, at man sammenligner den værdi, en virksomhed generer med en given mængde naturressourcer, med nøgletal for ressourceeffektiviteten i 15 EU lande.

Forskerne har beregnet ressourceeffektiviteten i 65 europæiske industrivirksomheder når det gælder syv vigtige miljøparametre, herunder kuldioxid.

ABB og Volvo er blandt de virksomheder som i 2003 genererede den størst økonomiske værdi på de syv miljøparametre, nemlig henholdsvis 4,9 milliarder EUR og 2,4 milliarder EUR. Størst økonomisk værdi, nemlig 30 milliarder EUR, skabte bilproducenten Daimler Chrysler.

Forskningsprojektet sammenligner ressourceeffektiviteten indenfor en række brancher, herunder bilindustrien, hvor det viser sig at Volvo forvalter sine miljøressourcer 4,5 gange bedre end Fiat og 1,4 gange bedre end BMW.

Endelig fremgår det af analyserne, at Novo Nordisk er det selskab blandt de 65 medvirkende, som står bedst rustet til at leve op til fremtidens miljøkrav, udtrykt ved EUs miljømålsætninger for 2010.

For yderligere informationer kontakt venligst

Martin Persson, analytiker, GES Investment Services,
Tel +46 08 787 99 22; martin.persson@ges-invest.com

Prof Frank Figge, University of St Andrews & Sustainable Development Research Centre (SDRC),
Tel +44 1309 678 113; figge@sustainablevalue.com

Dr Tobias Hahn, IZT – Institute for Futures Studies and Technology Assessment,
Tel +49 30 803 088-24; t.hahn@izt.de

Om GES Investment Services
GES Investment Services – stiftet i 1992 – er Nordeuropas førende analysehus med fokus på etiske investeringer, samt analyser og rådgivning om bærdigtighed til pensionskasser, banker og kapitalforvaltere. Rådgivningen omfatter en samlet investeret kapital på mere end 900 milliarder DKK