ADVANCE Survey – Pressmeddelande

ADVANCE Survey – Pressmeddelande

Ny analysmetod värderar företagens miljöarbete i reda pengar

För första gången går det att i exakta siffror ange avkastningen på företagens förvaltning av sina miljöresurser. Därmed kan det bli lättare att hitta de bästa investeringarna både ekonomiskt och miljömässigt. Det visar en EU-sponsrad pilotstudie av 65 europeiska företag som presenteras i Frankfurt i dag. Flera svenska företag presterar positiva resultat.

Undersökningen ingår i det s k Advance-projektet, som finansieras av EU:s miljöprogram Life och går ut på att försöka mäta europeiska företags miljöprestanda på ett sätt så att finansmarknaden kan använda det.

– Genom att tillämpa samma tänkande som investerare och företagsledare har vad gäller ekonomiska resurser, vill vi skapa möjligheter för att ta miljöfrågorna ut ur sin gröna nisch och göra dem mainstream, säger Martin Persson, analytiker vid GES Investment Services som bidragit med data om nordiska företag till projektet. (www.advance-project.org)

Undersökningen har letts av forskare vid University of St Andrews i Skottland och det oberoende institutet IZT i Berlin. De har använt en helt ny analysmetod, Sustainable Value, som skiljer sig från gängse synsätt.

– Traditionella studier fokuserar oftast på miljökostnaderna av till exempel att släppa ut ett ton koldioxid. Sustainable Value mäter vilket värde företaget genererar genom utsläppet. Det jämförs sedan med resurseffektiviteten för 15 EU-länder, förklarar Martin Persson.

I Advance-projektet har forskarna utvärderat 65 europeiska företag inom tillverkningsindustrin. Studien tittar på sju viktiga miljöparametrar, däribland koldioxid, avfall och vatten. Åtta svenska företag finns med: ABB, Atlas Copco, Electrolux, Holmen, SCA, Scania, SKF och Volvo.

ABB och Volvo tillhör de bolag som 2003 genererade störst sammanlagda värde för de sju miljöparametrarna, 4,9 miljarder euro respektive 3,4 miljarder euro. Allra störst var DaimlerChryslers värde, nära 30 miljarder euro.

I slutrapporten redovisas även branschanalyser, där SCA och Holmen uppvisar de bästa resultaten för skogsindustrin. Inom bilindustrin förvaltar Volvo sina miljöresurser 4,5 gånger bättre än Fiat, men 1,4 gånger sämre än BMW. Scania kommer marginellt efter Volvo och har ungefär samma resultat i förhållande till övriga konkurrenter.

Undersökningen blickar också in i framtiden. Jämfört med EU: s ekonomiska och miljömässiga mål som satts till 2010, står danska Novonordisk bäst rustat av alla 65 bolag, medan ABB är bästa svenska företag på nionde plats.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Persson, Analytiker, GES Investment Services,
Tel 08 – 787 99 22; martin.persson@ges-invest.com

Prof Frank Figge, University of St Andrews & Sustainable Development Research Centre (SDRC),
Tel +44 1309 678 113; figge@sustainablevalue.com

Dr Tobias Hahn, IZT – Institute for Futures Studies and Technology Assessment,
Tel +49 30 803 088-24; t.hahn@izt.de