ADVANCE Survey – Sajtóközlemény

ADVANCE Survey – Sajtóközlemény

Els alkalommal fejezték ki a vállalatok ökológiai

Ma hozták nyilvánosságra azt az Európai Unió által finanszírozott felmérést, amely 65 európai vállalat ökológiai teljesítményét értékeli. Az új megközelítés pénzpiaci szempontokat alkalmaz a vállalatok ökológiai teljesítményének minősítésére. „Egy vállalat csak akkor hoz létre értéket, ha a környezeti erőforrásokat hatékonyabban használja fel versenytársainál.”

A szlovén Gorenje 2,7-szer hatékonyabban használja fel környezeti erőforrásait, mint svéd versenytársa, az Electrolux. A szlovák Slovnaft ökológiai hatékonysága másfélszer magasabb, mint a cseh Unipetrolé. A BP és a Shell még az egy ötödét sem éri el az EU-15 országok átlagos ökológiai hatékonyságának. Másképp fogalmazva: ha azokat az erőforrásokat, amelyeket a BP és a Shell használ, az EU-15 országok átlagos hatékonyságú vállalatai használnák fel, akkor ez 100 milliárd euróval több GDP-t eredményezne.

Az EU támogatásból megvalósult ADVANCE elnevezésű tanulmány alapján, melyet ma mutattak be Frankfurtban, ilyen egzakt pénzügyi megállapításokra juthatunk a vállalatok ökológiai teljesítményéről. Első alkalommal sikerült a kutatóknak a vállalatok ökológiai teljesítményét olyan formában kifejezni, mely évtizedek óta a pénzügyi teljesítmény értékelésének standardját jelenti. Az ADVANCE projektben részt vett a St. Andrews Egyetem és a Fenntartható Fejlődés Kutató Központ (SDRC) az Egyesült Királyságból, a berlini Jövőkutató és Technológiaértékelő Intézet (IZT), továbbá négy európai ökológiai minősítő intézet. A csoport 65 európai vállalat ökológiai teljesítményét értékelte a „Fenntarthatósági Érték” (Sustainable Value) szemlélet segítségével. A Fenntarthatósági Érték két különösen érdekes jellemzővel rendelkezik: egyrészt a vállalatok környezeti teljesítményét pénzügyi nyelven (vagyis euróban) fejezi ki, másrészt pedig összhangban van a pénzpiacok logikájával, s ezáltal a vállalatok ökológiai teljesítményét lefordítja a menedzserek és a befektetők nyelvére.

A Fenntarthatósági Érték elgondolását Frank Figge professzor (St. Andrews Egyetem és SDRC) illetve Dr. Tobias Hahn (IZT) dolgozták ki, akik az ADVANCE projekt elindítói is egyben. Az ADVANCE projekt képviseli ennek az elképzelésnek az első széleskörű gyakorlati alkalmazását. A Fenntarthatósági Érték elgondolás alapjául szolgáló logika egyszerű: „A vállalat csak akkor hoz létre értéket egy adott környezeti erőforrás segítségével – mint például a víz –, ha ennek az erőforrásnak a felhasználásával több nyereséget termel, mint más vállalatok”, magyarázza Frank Figge. Például a Richter 4,3 millió m3 vizet használt fel 2003-ban, és 193 millió euró bruttó hozzáadott értéket hozott létre. Ugyanekkora mennyiségű víz felhasználásával az EU-15 átlag csak 176 millió euró GDP-t hozott volna létre. Az EU-15 átlaghoz viszonyítva tehát a Richter vízfelhasználása 17 millió euró értéket eredményezett.

A Richter egyike a felmérésbe bevont két magyar vállalatnak. A gyógyszergyártó cég ökológiai hatékonysága másfélszerese az EU-15 országok átlagos hatékonyságának, de még így is jóval elmarad az iparág vezetőjéhez, a dán gyógyszeripari vállalathoz, a Novonordiskhoz viszonyítva, mely hatékonysága majdnem háromszorosa a Richterének. Az MVM, a felmérésbe bevont másik magyar vállalat, -4,9 milliárd euró negatív fenntarthatósági értéket hozott létre, s ezzel a felmérésben szereplő 13 közmű társaság között az utolsó helyet foglalja el. 2003-ban a szlovén Gorenje 4,3-szor hatékonyabban használta erőforrásait az EU-15 átlagnál, s ezáltal a felmérés által lefedett összes vállalat között a harmadik helyet foglalja el. A többi kelet-európai társaság teljesítménye inkább gyengének nevezhető, amennyiben azokat az EU-15 országok átlagához viszonyítjuk: a Slovnaft és az Unipetrol -5,6 illetve -9,4 milliárd euró negatív Fenntarthatósági Értéket hoztak létre, s ezzel a hetedik illetve a kilencedik helyet foglalják el az ADVANCE felmérésben szereplő kilenc olaj- és gázipari társaság között. 2003-ban az Airbus volt az a társaság, amely a leghatékonyabban használta fel környezeti erőforrásait – a vállalat négyszer volt hatékonyabb az EU-15 átlagnál. Mindamellett ez a számítás csak a repülőgépek előállítását veszi tekintetbe, s figyelmen kívül hagyja az azok használatából eredő környezeti terhelést. A legrosszabb eredményt rendre a közmű illetve az olaj- és gázipai vállalatok szolgáltatták.

Az ADVANCE projekt azon adatok alapján, melyeket a vállalatok önként hoztak nyilvánosságra, a következő hét környezeti indikátort vette figyelembe: vízfelhasználás, a keletkezett hulladék mennyisége, továbbá a szén-dioxid, a nitrogén-oxidok, a kén-oxidok, az illékony szerves vegyületek (VOC) és a metán kibocsátása. Dr. Tobias Hahn, a berlini Jövőkutató és Technológiaértékelő Intézet kutatásvezetője hangsúlyozza: „Az eredmények átlátható értékelési folyamaton alapszanak, és pontosan megmutatják, hogy mely vállalatok használják a szűkös környezeti erőforrásainkat oly módon, hogy abból a lehető legnagyobb gazdasági nyereséget hozzák létre. A szektorokon belüli nagy teljesítménykülönbségek világosan mutatják, hogy mely társaságok az ökológiai sereghajtók.”

Az ADVANCE tanulmány szerzői egy másik, inkább elszomorító következtetést is levonhattak a felmérésből, ahogy arra Frank Figge professzor (SDRC) mutat rá: „Aggasztóan alacsony azon európai vállalatok száma, melyek megbízható ökológiai kimutatásokat hoznak nyilvánosságra.”

A Fenntarthatósági Érték elgondolása a pénzügyi analízis logikáját alkalmazza és terjeszti ki annak érdekében, hogy pénzügyi nyelven fejezze ki a vállalatok ökológiai teljesítményét. Ez tehát alapvetően különbözik a vállalatok ökológiai értékelésének bevett gyakorlatától, amely főképp kérdőíveken alapul. Az ADVANCE felmérés szemlélteti a Fenntarthatósági Érték elgondolásának gyakorlati alkalmazhatóságát. Brunczel Balázs, a felmérésben résztvevő Stratégiakutató Intézet munkatársa hozzáfűzi: „A Fenntarthatósági Érték elgondolás nagyon fontos lépés, mivel lehetővé teszi, hogy a vállalatok ökológiai minősítésének eredményét pénzügyi kalkulációkkal is alátámasszuk. Intézetünk szerint a Fenntarthatósági Érték elgondolás mérföldkő a vállalatok ökológiai értékelése és a pénzpiacok közti integráció szempontjából.”

Információ:

Prof Frank Figge, University of St Andrews & Sustainable Development Research Centre (SDRC), Skócia, E-Mail: figge@sustainablevalue.com, Tel.: +44-1309-678113, Fax: +44-1309-678114

Dr Tobias Hahn, IZT – Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung, Berlin, Németország, E-Mail: t.hahn@izt.de, Tel.: +49-30-803088-24, Fax: +49-30-803088-88

Brunczel Balázs, Stratégiakutató Intézet, Nagykovácsi, Magyarország, E-Mail: intezet@strategiakutato.hu, Tel.: +36-30-400-2387, Fax: +36-26-389-088

Elérhető anyagok:

Az ADVANCE-felmérés rövid változata (PDF dokumentum, angol)Az ADVANCE-felmérés hosszú változata (PDF dokumentum, angol)
Mindkét dokumentum térítésmentesen letölthető a következő internet címről:

http://www.advance-project.org

Az ADVANCE-projekttel vagy a Fenntarthatósági Érték elgondolással kapcsolatban további információk találhatók az alábbi oldalakon:

http://www.advance-project.org
http://www.sustainablevalue.com